Investiční mix jako cesta ke stabilním výnosům – část II. (nemovitostní fondy a obchodování na kapitálových trzích v USA)

Investiční mix jako cesta ke stabilním výnosům – část II. (nemovitostní fondy a obchodování na kapitálových trzích v USA)

Workshop uvede Martin Pšaidl, zakladatel CODYA investiční společnosti, a.s. Martin ve stručnosti představí, čím se jejich společnost zabývá, pak se zaměří na tzv. CODYA MIX, což je zajímavý nástroj pro diverzifikaci investic. Poté dá slovo jednotlivým zástupcům fondů, které CODYA spravuje:

  • ZDR Investments SICAV, a.s.
  • Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
  • AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
  • Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.

Dozvíte se, čím jsou jednotlivé fondy zajímavé, na co se zaměřují a jaké mají průměrné výnosy. Na konci workshopu už budete mít jasnou představu, jak bude vypadat ten váš ideální investiční mix.

Videozáznam živého streamu zde: