Advokátní kancelář Langmeier & Co.

Advokátní kancelář Langmeier & Co.

linkedin-icon
+420 731 160 036
info@langmeier.cz

Advokátní kancelář Langmeier & Co. byla založena v roce 2014. Zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát, na jehož předchozí advokátní praxi kancelář navazuje.

JUDr. Jan Langmeier od roku 2015 působí rovněž jako insolvenční správce a od roku 2018 jako insolvenční správce se zvláštním povolením. Jako insolvenční správce tak může řešit úpadky společností s ročním obratem nad 100 milionů korun, bank a finančních institucí.

Komplexní právní služby poskytuje tým více než 20 advokátů, advokátních koncipientů a dalších ekonomických a administrativních specialistů.

Advokátní kancelář nabízí právní služby ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo insolvenční, trestní, cizinecké, civilní a pracovní.

Advokátní kancelář se v letech 2019, 2020 a 2021 umístila v soutěži Právnická firma jako doporučovaná advokátní kancelář.