CODYA investiční společnost

CODYA investiční společnost

linkedin-icon facebook-icon
+420 739 299 343
info@codyainvest.cz

CODYA investiční společnost, a.s. poskytuje profesionální služby pro investiční fondy kvalifikovaných investorů a speciální fondy, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování a administraci.

CODYA je na trhu teprve 4 roky a už spravuje téměř dvě desítky fondů s celkovým majetkem blížící se 8 mld. Kč. Navíc v polovině roku 2021 dokázala rozšířit povolení ČNB, které ji nyní opravňuje přesáhnout rozhodný limit a obhospodařovat a administrovat mimo fondů kvalifikovaných investorů i speciální retailové fondy. Spravované fondy se zaměřují na různá odvětví od finančnictví a pojišťovnictví, přes nemovitostní fondy, energetiku, až po investiční vína. Nabízí tak široké portfolio s možností diverzifikace investic. Zakladatelé i management společnosti působí v oblasti investičních fondů přes 20 let, je to tedy zkušený tým, který neustále vylepšuje svoji pozici na trhu.