Direct family

Direct family je místo, prostor, jehož součástí jsou naše firmy a nadace, které vznikly, aby měnily svět kolem sebe k lepšímu. Naším posláním je hledat a využívat příležitosti, které nám umožní změnit odvětví, do kterých vstupujeme. Umožní vytvářet hodnotu pro klienty i pro naše firmy a dovolí nám se dál učit a rozvíjet. To vše při dodržování nejvyšších profesních standardů a našich hodnot.