Rentea penzijní společnost

Rentea penzijní společnost

+420 800 99 77 33
info@rentea.cz

Rentea penzijní společnost, a.s. nabízí produkt doplňkové penzijní spoření. V červnu 2021 vstoupila na trh jako devátá penzijní společnost. Jsme moderní penzijní společnost, která chce skutečně řešit bohatství Čechů v penzi. Kombinujeme regulovaný produkt podporovaný státem a touhu po inovativním a dlouhodobě výnosném investování s nízkými náklady na správu fondů. Dělíme se s klienty o nadstandardní dosažený zisk.